NULLTOLERANSE FOR SEKSUELL TRAKASSERING OG OVERGREP

Postet av Norges Fekteforbund den 28. Feb 2018

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er i direkte strid med idrettens visjon om Idrettsglede For Alle. Norges Fekteforbund har nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. 

Fekteforbundet følger idrettens egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på disse. Styret i hver klubb har ansvar for at retningslinjene blir gjort kjente og blir fulgt.

Les idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep og se filmene trenerens ansvar 1-5. 

SAMLESIDE MED INFORMASJON
Seksuelle overgrep er brudd på straffeloven, og skal anmeldes og etterforskes av politiet. For å gjøre det enklere å rapportere, håndtere, og reagere på trakassering og overgrep, er det utarbeidet en egen veileder og Norges idrettsforbund har laget en samleside om informasjon om seksuell trakassering og overgrep i idretten. Nettsiden inneholder blant annet retningslinjer og hva idrettslag skal gjøre dersom man ønsker å melde ifra om seksuell trakassering og overgrep.

Lenke til samleside om temaet her

EGEN KAMPANJE
Norges idrettsforbund og Norges Fekteforbund deltar aktivt i Europarådets arbeid mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. Kampanjen #starttotalk er et felles europeisk løft, hvor man ønsker å redusere usikkerhet og frykt rundt et vanskelig tema. Kampanjefilmen har nå fått norsk tale og teksting. 

Les mer om kampanjen her
GOD OPPKJØRING TIL EM

Postet av Norges Fekteforbund den 26. Feb 2018

Fra torsdag til søndag arrangerte Norges Fekteforbund treningssamling som forberedelse til det kommende Europamesterskapet for juniorer og kadetter i Sochi som starter 2. mars.

I tillegg til de ti som skal representere Norge i selve mesterskapet, deltok ytterligere ti sparringspartnere før å øke kvaliteten på treningen. Blant disse var blant annet sportslig leder Bartosz Piasecki. 

Treningene bestod av to økter daglig. På den første økten var treningen mer teknisk rettet, med fokus på beinarbeid og kamptrening med taktiske oppgaver. Fokuset på den andre økten var konkurransefekting.

Treningene foregikk på Bygdøhus, og ble ledet av Samuil Kaminski og Adam Flåten.

Vi takker både trenerne og sparringspartnerne, og ønsker de norske fekterne lykke til i Sochi!PROTOKOLL FRA STYREMØTET 12. og 19 FEBRUAR ER PUBLISERT

Postet av Norges Fekteforbund den 20. Feb 2018

For å kunne følge med i vedtak publiseres en nyhetssak når styreprotokollene publiseres. Alle styre- og TK-protokoller blir publisert under menypunktet "OM FORBUNDET"

Styret har blant annet godkjent opptak av en ny fekteklubb i NF, Drammen Fekteklubb og behandlet beregning av antall delegater fra hver klubb som har stemmerett på tinget, og reisestøtte for disse ved Fekteforbundets ordinære ting 8. april i år.  UTDANNING AV DOMMERE I 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2018


Norges Fekteforbund har som mål å utdanne minst én ny FIE-dommer innen 2020. Målet er dessuten å organisere nasjonale konkurranser med kun regionale og nasjonale dommere fra og med 2020. Dette krever at hver klubb kan stille med nok utdannete dommere. 

For å nå målene har NF satt opp følgende delmål: 

 • Utdanne minst 10 regionale dommere årlig 
 • Utdanne minst 3 nasjonale dommere årlig

For å bli utdannet dommer må kandidatene gjennomføre et kurs som består av fire trinn. Fekteforbundet stiller med kursledere, mens klubbene / kandidatene betaler reise og opphold selv. 

Trinn 1 (regional dommer)
4 timer teori med praksis på samling/stevne arrangeres to ganger årlig i hver av de tre regionene.  

Tilbud i 2018
Trinn 1 skjer regionalt i forbindelse med regionale treningssamlinger eller under Ungdomsserien etter avtale mellom klubb og NF. Klubber som ønsker å gjennomføre dommerkurset bes ta kontakt med NF ved Claes Bendiksen.

Trinn 2
5 timer praksis med veiledning gjøres i et av to utvalgte konkurranser. 

Tilbud i 2018
Utdanning innen trinn 2 vil skje under Ungdoms NM i Bergen 17. og 18. mars, og under Vinterstøtet, høsten 2018. NF stiller med nasjonale dommere som veiledere. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart.

Trinn 3+4: (nasjonal dommer)
2 timer repetisjon + 1 time eksamen gjøres i et av to utvalgte konkurranser.

Tilbud 2018
Repetisjon og eksamen vil skje under Åpent Østlandsmesterskap 26. og 27. mai. Veiledning skjer under lørdagens fekting. Kurset begynner kl. 19:00, med skriftlig eksamen kl. 21:00.

Neste eksamen vil arrangeres under Bergen Cup, høsten 2018. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart.

Work Shop for nasjonale dommere
Fekteforbundet gjennomfører dessuten en Work shop for nasjonale dommere under Norgesmesterskapet for seniorer, 21. og 22. april i Oslo. Norges eneste internasjonale dommer, Andras Borsodi vil blant annet gjennomgå gjeldende regelverk, og informere om mulighetene for å videreutdanne seg til godkjent Europeisk-, og internasjonal dommer med FIE-lisens. Påmelding gjøres til NF ved Claes Bendiksen senest 2 uker før stevnestart. 

Les dommerkompendium og mer informasjon om dømming.SKADEFRI PROGRAMMET BLIR TILGJENGELIG INTERNASJONALT

Postet av Norges Fekteforbund den 19. Feb 2018

Skadefri-appen med treningsprogram med øvelser for å unngå de mest vanlige belastningsskadene, i blant annet fekting, blir nå spredt internasjonalt.

Get Set-appen, den internasjonale varianten av Skadefri-appen, er nå oversatt engelsk, spansk, fransk, russisk, tysk og kinesisk.

Treningsprogrammet ble utviklet av Senter for idrettsskadeforskning ved Norges idrettshøyskole i samarbeid med ulike særforbund, blant annet Norges Fekteforbund. 

Treningsprogrammet finnes på http://skadefri.no/idretter/fe... Nettsiden inneholder informasjon om fekting og de mest vanlige skadene i sporten. Dessuten et fullt beskrevet treningsprogram med anbefalte øvelser. Øvelsene finnes også via en gratis App som kan nedlastes fra App Store.

Programmet består av tre nivåer. Når du mestrer øvelsene på det første nivået, er det på tide å gå videre til neste. Alle øvelsene er godt beskrevet og illustrert med videoer. 

Det koreanske kultur- og idrettsministerium har gitt full økonomisk støtte og mandat til det IOC Research Center i Seoul og deres «Olympiatoppen» til å implementere Get Set på tvers av landet med et prioritert fokus på toppidrett i starten av deres lange perspektivet.

Se VIDEOEN om det koreanske prosjektet:VELLYKKET TRENINGSAMLING I MIDT-NORGE

Postet av Norges Fekteforbund den 12. Feb 2018

Norges Fekteforbund har som mål  å øke aktiviteten blant barn og unge, skape tettere samarbeid mellom klubbene, og stimulere til vennskap mellom fekterne i ulike byer. 

Ett av tiltakene i Fekteforbundets plan for 2018, er å arrangere fem treningssamlinger i hver region. Først ut var helgens samling på Nordlandet ungdomsskole i Kristiansund. 

Under kyndig ledelse av Fekteforbundets sportslige leder, Bartosz Piasecki, deltok 18 gutter og syv jenter fra Kristiansund Fekteklubb, og fra Trondheimsklubben Tordenskiold Fekteklubb. Yngste deltaker var 9, mens eldstemann var 55 år.

Motivasjon til videre trening
Etter registrering og felles lunsj, startet lørdagen med felles oppvarming og beinarbeid.  Deretter gjennomgikk fekterne kreative øvelser for teknikktrening. Hensikten var å vise fekterne og lederne i de to klubbene et utvalg nye øvelser som kan brukes i den daglige treningen. I tillegg fikk alle deltakere mulighet til å fekte med en olympisk medaljør. Første dag ble avsluttet med kamptrening, før det var sosialt samvær med pizza. 

Søndagen hadde det samme treningsfokuset, før samlingen ble avsluttet med en uhøytidelig treningskonkurranse som ble vunnet av Håkon Farstad. 

God effekt
Fekteforbundet håper samlingen vil bidra til å inspirere fekterne til videre trening, og skape vennskap på tvers av klubbene. Neste samling i regionen vil bli arrangert i løpet av mai/juni.

Samlingen fikk god dekning i lokalmedia. Fekteforbundet håper dette også  kan stimulere rekrutteringen i regionen. ( Se faksimile av forsiden på Tidens Krav nedenfor.  Illustrasjonsbildet i denne saken er lånt fra samme reportasje)

Fekteforbundet takker for god innsats hos fekterne, og fra de frivillige fra både Kristiansund- og Tordenskiold Fekteklubb som gjorde denne samlingen mulig!


Les saken her (krever abonnement)

Se bilder på Kristiansund Fekteklubb sine FacebooksiderUTTAK JUNIOR-EM 2018

Postet av Norges Fekteforbund den 7. Feb 2018

Årets europamesterskap avholdes i Sochi, Russland i perioden 7. til 11. mars. Følgende kårdefektere er tatt ut til å delta:

Jenter:

 • Katherina Malvik (Oslo Fekteklub)
 • Hanne Sofie Moberg (Bergens Fekteklubb)
 • Linn Helen Birkeland (Bergens Fekteklubb) 

Gutter:

 • Ferdinand Eliassen (Bygdø Fekteklubb)
 • Tomas Geitung (Bergens Fekteklubb)
 • Benjamin Dahlbo (Njård Fekting)
 • Fabian Alfheim (Bergens Fekteklubb) 

Leder:  Samuil Kaminski (Bygdø Fekteklubb)  

Stevneprogram:

 • 7. mars: Kårde damer individuelt
 • 8. mars: Kårde herrer individuelt
 • 10. mars: Kårde damer lag
 • 11. mars: Kårde herrer lag

Les mer om mesterskapet her

Uttaket ble gjort på grunnlag av Fekteforbundets uttakskriterier. Uttak til Junior- og Kadett-VM i Verona gjøres når EM er avsluttet.

Les mer om uttakskriteriene for EM og VMMEDALJERIK HELG I KUNGSBACKA MASTERS

Postet av Norges Fekteforbund den 5. Feb 2018

Kungsbacka Fekteklubb, KF99, arrangerte i helgen sitt årlige Kungsbacka Masters. Det ble en medaljerik Sverigetur for de norske fekterne. 12 medaljer i ulike aldersklasser vunnet av både jente- og guttefektere fra fem norske klubber lover godt for norsk fekting.

Seniorklassen ble vunnet av Anna Tsoy fra Stavanger Fekteklubb (på bildet). I herreklassen tok Arthur Grosse og Bo Dahle fra Njård Fekteklubb bronsemedaljene.

Arthur Grosse, som har søkt om norsk statsborgerskap, kapret også gullet i juniorklassen, U20.

I kadettklassen, U17, ble det bronsemedaljer på Louise Smøraas og Vilde Tengesdal fra Bergens Fekteklubb. Det samme gjorde Andreas Klaveness fra Bygdø Fekteklubb og Elias Draugedalen fra Nøtterøy Fekteklubb.

I aldersklassen U15 tok Vilde Tengesdal sølv og Louise Smøraas bronse. Det samme gjorde Olav Eikanger i gutteklassen, også han fra Bergens Fekteklubb. Bronsemedalje ble det dessuten på Emilis Krasikovas fra Stavanger Fekteklubb i klassen U13.

I tillegg til mange medaljer, meldes det om mye god fekting av de som ikke nådde helt opp denne gangen.

Forbundet gratulerer både medaljevinnerne og de andre som deltok! Takk til trenere, dommere og de andre frivillige som hadde tatt turen til Sverige.

Se alle resultatene her  Levert av IdrettenOnline